A Balaton keletkezésének számos mondája ismeretes. Vannak itt veszekedő óriások, depis óriáslány, sárkány, kecskenyájak, tele a népmesék megszokott alakjaival. De a keresztény hitre tért magyar nép nem hagyhatta ki fontos tavának történetéből új hőseit sem: a szenteket. Nézzük, Szent Pál apostolnak, mi dolga volt a magyar tengerrel! Lássuk, mit keresett Szent Pál a Balatonnál

img_20200526_220246.jpg

Krisztus Urunk mennybemenetele után az apostolok elindultak mindenfelé, hogy hirdessék az evangéliumot világszerte. Így tett a Saulból lett Pál apostol is, ki ékes szavaival, lángoló hitével sok pogányt térített jó útra, keresztény hitre.

Történt egy alkalommal, hogy hittérítő útjai egyikén a Bakony rengetegébe keveredett. Eltévesztette az ösvényt, és sokat bolyongott, míg végül egy tisztásra ért, ahol fáradtan heveredett le egy nagy hársfa tövébe. Ahogy ott ült, üldögélt, nézelődött, hát, egyszer csak arra jött egy pásztor. Illendően köszönt neki, s kérdezte tőle, honnan jött, s merre tart.

  • Jézus Krisztusnak vagyok az apostola – felelte Szent Pál. – Krisztus dicsőségét hirdetem mindenkinek. A mi urunkét, aki meghalt s harmadnapon feltámadott.
  • Meghalt az istened? – sajnálkozott a pásztor – Gyere, tarts velem! Megmutatom az enyémet.
  • Meghalt Krisztus, de feltámadott! – magyarázta örvendezve Pál – S visszajött, hogy minket is elvezessen a mennyekbe.
  • Hát én ezt fel nem foghatom – csóválta a fejét a pásztor. – Hanem elvezetlek én szívesen a mi táltosunkhoz, ő minden titkok tudója, nagy tudású ember, biztos meg fog érteni téged!

Pál apostol már erősen megéhezett, és örült, hogy a sűrű rengetegben élő emberre bukkant, követte hát a pásztort. Rövid gyaloglás után felértek egy dombtetőre, ahol széles tisztáson egy sereg ember állt körül egy kőoltárt. Őszöreg táltos állt az oltár mellett, s éppen felemelte áldozókését, hogy leszúrjon egy hibátlan, hófehér csődört.

  • Megállj! – kiáltott rá Szent Pál.

A táltos megdermedt, majd kezét lassan leengedve rámeredt az apostolra. Az közelebb lépett hozzá, s csengő szóval, hogy mindenki hallja, megkérdezte tőle:

  • Kinek áldozol?
  • A Hadak urának! Tűzkovács Királynak! – mondta fejét büszkén felvetve a táltos.
  • Egy hamis istennek? – kérdezte Szent Pál – Mert tudd meg, hogy egy igaz Isten van csak, a mi mennyei Atyánk, aki egyetlen fiát küldte el, hogy megváltson minket bűneinktől!
  • Ki vagy Te, aki hamisnak merészeled nevezni a Hadak Urát, Arany Atyácska fiát?
  • Az egyedüli élő Isten, Krisztus Urunk apostola vagyok, s bizony hamis a ti istenetek! Ha nem volna az, akkor ez a kő most nem omolna össze! – mondta, s rámutatott a kőoltárra.

Az oltár abban a pillanatban hatalmas robajjal leomlott, és ízzé-porrá hullt.

A pogányok dühe határtalan volt. Mind előrántotta kardját, hogy lekaszabolja az apostolt, az azonban szép lassan kisétált közöttük. Mire felocsúdtak, már jókora előnyre tett szert Pál.

Ekkor nagy kiabálással utánaeredtek. De bizony utolérni nem tudták, mert a szent apostol bárhova lépett, víz fakadt a nyomában. Tizenkét mérföldnyire ment üldözői elől. S a víz csak ömlött, ömlött, örvénylett lába nyomában, s hatalmas hullámokat vetett.

Így keletkezett a Balaton.

Forrás: Davorka: A Balaton keletkezésének mondái (Ethnographia, 1916.), Szampl Pál (Dunántúl, 1928. szeptember)


További balatoni mesék

Ismerd meg Szent Pál legendája után a többi balatoni legendát, amit összegyűjtöttem (vagy írtam :-))!

Vagy olvass bele valamelyik könyvembe, a balatoni mondákat és legendákat összegyűjtő Csodák tavába, vagy az apróbbaknak szóló meseregényembe, amiben két balatoni tündérke egy régi legenda nyomába ered, hogy kiderítsék, hova tűntek az óriások, akiknek köszönhető a Balaton születése. Itt meg is tudod rendelni, hogy legyen saját példányod is!

Csodák tava mockup

Ha pedig tetszett, amit olvastál, gyere és csatlakozz MinaVidi Facebook  vagy Instagram oldalához, vagy maradj itt a blogon, ahol további ötleteket találsz balatoni kirándulásokhozegyütt töltött időhözmeséléshez és úgy általánosságban a balatoni hangulathoz, életérzéshez.