Béla király kecskéi

Nagy veszedelem támadt IV. Béla király Magyarországára: a kutyafejű tatárok támadtak hazánkra Vérszomjas seregeik végigrabolták, prédálták az országot, felperzselték a földeket, lerombolták, felgyújtották a falvakat. Megölték a férfiakat, vagy rabláncra fűzték asszonyaikkal, gyerekeikkel együtt. – Meneküljön, ki merre lát! – adta ki a parancsot a király, kinek seregei nem voltak elegendőek, hogy szembeszálljanak a nagy…

Az ajkai óriás

Réges-régen történt, amikor még óriások, tündérek és törpék népesítették be a földet, hogy egy bakonyi óriásasszonynak tizenkét fia született. Derék fiúk voltak, egyik erősebb, mint a másik, ügyesen vadásztak, halásztak, járták az erdőt, ellenőrizték csapdáikat, hogy édesanyjuk fazeka sose legyen üres. Csak a legkisebb volt ügyefogyott. Az mindig csetlett-botlott, a saját lábában is elesett. Szidták…

A zirci rab

Testvérháború az Árpád-korból

A malomkő-tálca

Mátyás király és Kinizsi Pál találkozásának története.