A Szent György-hegy neve alapján sokan rájöhettek arra, hogy ezen a hegyen bizonyára megfordult egy-két sárkány. Bizony így volt. Lássuk csak, mit csináltak a sárkányok a Szent György-hegyen!

Szent György és a sárkány

Kezdjük a névadó történetével!

Egyszer réges-régen egy sárkány költözött a Balaton melletti egyik hegyre. Időről időre előjött a rengetegből és sanyargatta a környékbeli falvak lakóit. Földjeiket felperzselte, leányaikat elrabolta, haragjában ízzé-porrá zúzott egész házakat is. Sokat kesergett a falu népe, de senki sem vállalkozott arra, hogy a tűzokádó rémséget megölje.

Történt egyszer, hogy egy György nevű vitéz érkezett a környékre, aki nagy sárkányölő hírében állt. Amikor ezt meghallották a falubeliek, könyörögni kezdtek neki, a vitéznek pedig megesett a szíve szegény falusiakon, és elindult a hegyre, hogy megkeresse és legyőzze a sárkányt.

Amikor pedig meglátta a szörnyet, előkapta kardját, az Úrhoz fohászkodott, és nekirontott. A sárkány tüzet okádott, csapkodott hatalmas farkával a vitéz felé, de azon nem fogott a tűz, ellenállt a vad csapásoknak. Persze, hogy nem fogott, hiszen maga Szent György volt a vitéz, kit őrangyala pajzzsal védett a lángoktól és támadásoktól! A sárkányt viszont nem védte senki, s egymás után hulltak porba a fejek!

Amikor a sárkány kimúlt, György egyik fejét levágta, és vitte le a faluba.

A falubeliek pedig hálából a hegy lábánál egy gyönyörű kápolnát emeltek, amit Szent Györgynek neveztek, sőt a hegyet is elnevezték szabadítójukról Szent György-hegynek.

A legenda szerint a régi Szent György-kápolna a mai Lengyel-kápolna helyén állt.

A hegy lábánál most egy kút őrzi Szent György és a sárkány emlékét.

Katica és a sárkány

Egyszer réges-régen egy sárkány érkezett a Szent György-hegyre. Tetszett neki a hely, talált egy alkalmas barlangot is, hát megtelepedett ott.

Pár nap múlva pedig megjelent a faluban, s egy leányt követelt magának feleségül. A falubeliek nem akartak neki lányt adni, de a sárkány szörnyű haragra gerjedt, s akkora tüzet okádott, hogy három ház menten porig égett.

  •  Mostantól minden nyári napfordulón adtok nekem egy leányt! Ha nem lesz ott a lány a barlangom előtt, felégetem az egész falut!

A falubéliek pedig nem tudtak mit tenni, engedelmeskedtek. Gyásznap volt számukra minden nyári napforduló, de küldték leányaikat a barlanghoz hűségesen. Eltelt hét év, s a szép Katicára került a sor. Sírt keservesen Katica, ahogy közeledett a barlanghoz, hiszen nem tudta, mi vár rá. Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor a barlangba érve, azt látta, hogy a sárkány a földön hever és jártányi ereje sincs.

  • Eljöttél szép leány? Mi a neved?
  • Katica vagyok – mondta minden ízében remegve.
  • Segíts rajtam, Katica! Nagyon beteg vagyok, meghalok, ha nem gyógyítasz meg.
  • De hát miért gyógyítsalak meg? Hogy aztán megegyél?
  • Dehogy eszlek! Ha meggyógyítasz, soha többet nem bántalak benneteket!
  • Ha tényleg nem bántasz, segítek. Öreganyámnál senki sem ismeri jobban a gyógyfüveket, elhívom őt hozzád.

Így történt, hogy Katica öreganyja felkereste a Sárkány-likat, hogy meggyógyítsa a sárkányt. A falubeliek próbálták visszatartani, de a vénasszony hajthatatlan volt.

  • Ő is Isten teremtménye, ha tudom, megmentem őt!

Hét álló napig ápolta a sárkányt, gyógyfüveket főzött neki, húslevessel etette. A sárkány pedig meggyógyult, és hálából, amiért megmentették, nem bántotta többet a falut, sőt még segített is nekik. Ezért a falusiak megkedvelték a sárkányt, és amikor elérkezett az utolsó órája, sokan elmentek a faluból, hogy búcsút vegyenek tőle.

A sárkány pedig utolsó jeges lehelletével megdermesztette a barlang levegőjét, s azóta is érezni a Sárkány-lik környékén a jeges hideget.

A vörös barát és a sárkány

A sárkányok a Szent György-hegyen sok bajt okoztak. De előfordult, hogy náluk is rettenetesebb szörnyeteg érkezett a vidékre.

Egyszer egy vörös olasz barát jelent meg a faluban, és érdeklődött, hogy vannak-e remeték a környéken. Nemrégiben halt meg az öreg hegyi remete, megmutatták neki hajlékát fent a hegyen. Tetszett a vörös barátnak a régi kolostor romos épülete, meg is telepedett ott. Időről időre átkelt ladikjával a mocsáron, és megjelent a faluban koldulni.

Nem sokkal később aztán szörnyű dolgok kezdődtek. Először az apróbb állatok kezdtek eltünedezni. Itt egy tyúk, ott egy kövér lúd. Aztán jöttek a nagyobbak, kecskék, bárányok. S legtöbbször az ólnál, karámnál rettenetes karmolásnyomokat találtak. Olyanokat, amikhez hasonlót sem láttak a környéken. Itt-ott tűznyomokat is találtak.

Egy napon remegve tért be a faluba a vörös barát.

  • Megtaláltam, megtaláltam a bűnöst! Egy rettenetes sárkány telepedett le a hegy egyik barlangjában! Azt mondta, már nem elég neki a bárány és a kecske. Leányt kíván a beste! Azt üzente, küldjetek minden hónapban egy szűzleányt, különben úgy felperzseli a falut, hogy nyoma sem marad!

Lett nagy sírás-rívás a faluban, de nem akartak pusztulni, hát elküldték a leányt a vörös baráttal. 

Amikor azonban a hetedik leányra került sor, annak vőlegénye nem hagyta ennyiben a dolgot. Titokban követte a barátot és menyasszonyát, és szörnyű titokra bukkant. Nem volt a barlangban sárkány, a vörös barát magának vitte a leányokat! György megölte a barátot, s így szabadította meg a falut a sárkánynál is rettenetesebb szörnyetegtől!

A mesét bővebben itt olvashatod

Források: Kisapáti weblapja, Hellovidék

A sárkányok a Szent György-hegyen mondái után ismerd meg a többi balatoni legendát!

Ismerd meg a többi Balatoni legendát, amit összegyűjtöttem (vagy írtam :-)), és gyere vissza jövő pénteken, mert vasárnap a Minavidin mesepéntek, és hozom a következőt!

Vagy olvass bele valamelyik könyvembe, a balatoni mondákat és legendákat összegyűjtő Csodák tavába, vagy az apróbbaknak szóló meseregényembe, amiben két balatoni tündérke egy régi legenda nyomába ered, hogy kiderítsék, hova tűntek az óriások, akiknek köszönhető a Balaton születése.  Itt meg is tudod rendelni, hogy legyen saját példányod is!